Dr. Iveta Prostrednik - súdny prekladateľ pre slovenčinu a nemčinu
súdny prekladateľ pre slovenčinu a nemčinuPreklady: všeobecné texty
Odborné preklady: ekonomika
právo
medicína
technika (strojárstvo, stavebníctvo, elektrotechnika a informatika)
Tlmočenie: konsekutívne; všeobecné a odborné texty