Dr. Iveta Prostrednik - súdny prekladateľ pre slovenčinu a nemčinu
súdny prekladateľ pre slovenčinu a nemčinu

Pri stanovení ceny sa orientujem na odporúčanie Spolku rakúskych súdnych prekladateľov:
Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher

Preklady:
Všeobecné texty: € 1,30 za riadok
Odborné texty: € 1,50 za riadok
Korektúrne čítanie: € 0,70 za riadok
Súdne overenie: € 18,00 za dokument
1 riadok = 55 úderov
Tlmočenie:
Všeobecné témy: € od 70,00 za hodinu
Odborné témy: € od 80,00 za hodinu

Minimálna jednotka je jedna hodina, ďalej sa účtuje v pol hodinových intervaloch. Vzniknuté výdavky / cestovné sa v plnom rozsahu účtujú zákazníkovi.